Resort Stromberg

Privathotel Kiefernweg 33, 55442 Stromberg