Egypt Tourism Authority

- Misr Travel Tower Abbasia Square, 10671 Cairo
Egypt Tourism Authority Contact Details:
Main address: Abbasia Square 10671 Cairo , Ägypten ,
Tel: +20 2 854509